Servis elektronike

Trake za trčanje » Servis elektronike

Servis elektronike fitness traka - Servis elektronike SPARK BeogradElektronika se može nazvati još i ’’motor kontroler’’, ’’inverter’’, ’’frekfentni regulator’’. Servis elektronike traka za trčanje je uska specijalnost servisa SPARK International.

Elektronika se sastoji od jedne štampane ploče i obično je to dvoslojna ili višeslojna štampa. Servis elektronike se uglavnom radi zamenom delova na ploči ili zamenom cele ploče ukoliko je zamena pojedinih delova nemoguća ili neisplativa.

Reč ’’elektronika’’ kod traka za trčanje, najčešće se koristi kod kućnih traka za trčanje i koristi za pokretanje jednosmernih – kolektorskih elektro motora.

U servisu elektronike SPARK International u okviru usluge servisa elektronike fitness opreme možete dobiti:

 • Servis invertera traka za trčanje
 • Servis frekventnih regulatora traka za trčanje
 • Servis ostalih elektronskih delova fitness opreme

Inverteri i frekfentni regulatori koriste se kod traka za trčanje koje su namenjene za komercijalnu upotrebu – profi oprema. Inverteri i frekfentni regulatori se primenjuju za pokretanje trofaznih elektro motora, a pored regulisanja frekfencija, ujedno štede električnu energiju.

Inverteri i frekfentni regulatori su sastavljeni od dve i više štampanih ploča, koje su opet sastavljene od višeslojne štampe.

Popravkom postojećih invertera i frekfentnih regulatora u servisu elektronike SPARK International, ostvaruje se velika ušteda jer su novi jako skupi.

 • Servis elektronike fitness opreme
  Servis elektronike fitness opreme
 • Servis elektronike fitness opreme
  Servis elektronike fitness opreme
 • Servis elektronike fitness opreme
  Servis elektronike fitness opreme
 • Servis elektronike fitness opreme
  Servis elektronike fitness opreme
 • Servis elektronike fitness opreme
  Servis elektronike fitness opreme
 • Servis elektronike fitness opreme
  Servis elektronike fitness opreme
 • Servis elektronike frekventnih regulatora
  Servis elektronike frekventnih regulatora
 • Servis elektronike frekventnih regulatora
  Servis elektronike frekventnih regulatora
 • Servis elektronike frekventnih regulatora
  Servis elektronike frekventnih regulatora