• Servis displeja

  • Servis elektronike

  • Servis elektromotoraSERVIS ELEKTRONIKE SPARK International

Servis elektronike SPARK International d.o.o. se dugi niz godina bavi servisiranjem elektronike raznih aparata i opreme. U najvećoj meri radi se servis elektronike opreme za komercijalnu upotrebu.

Servis elektronike SPARK je usko opredeljen za servis i popravku FITNESS opreme (najvećim delom za servis traka za trčanje), KOZMETIČKE opreme i MEDICINSKE opreme.

SPARK International servis je opremljen svim potrebnim alatima i opremom:

  • Ispitni sto sa osciloskopom i drugim mernim instrumentima
  • Lemilice (standardne, duvaljke, sisaljke)
  • Ručni alat.

Većina sprava je sklop elektronike i mehanike. Kako klijent ne bi lutao i tražio specifične servise za određenu vrstu problema, servis elektronike SPARK International radi servis i popravku i mehaničkih delova.

Pored popravke elektronike i mehanike, radi se i popravka  i servis svih tipova elektromotora.

Osoblje servisa elektronike SPARK International

  1. Saša Marković, zastupnik
  2. Olivera Stamenić, Diplomirani inženjer elektronike; PLUS obrazovanje iz hidraulike i pneumatike;
  3. Siniša Žigić, elektrotehničar za elektroniku i automatiku;
  4. Slaviša Simović, elektrotehničar za mašine i transformatore

PROCES SERVISA ELEKTRONIKE

POZOVITE SPARK SERVIS

U slučaju kvara na opremi pozovite SPARK servis

Tel: 064 2222 336

DIJAGNOSTIKA I PREVOZ

Stručna ekipa može izaći na teren radi dijagnostike kvara i dogovora o servisu. U slučaju potrebe obezbeđujemo i prevoz opreme na servis od vas i nazad.

SERVIS I GARANCIJA

Servis elektronike se radi uglavnom u našim prostorijama, a popravljeni delovi donose i ugrađuju. Garancija zavisi od tipa kvara i dela.

PROCEDURA RADA

Radi sigurnije popravke, kao i testa opreme nakon servisa, najbolje je da se sprava donese u servis i da se tu detaljno sve ispita.

Međutim, zbog činjenice da je fitness oprema velikih dimenzija i da su sprave jako teške, mi smo aktivirali mobilnu ekipu koja ide na teren, pregleda spravu i nakon izvršene detekcije kvara predlaže vlasniku način na koji će se kvar otkloniti.

Mala je mogućnost da se servis elektronike fitness opreme reši na licu mesta. Zato se sa sprave skidaju neispravni delovi (elektro motor, elektronika, displej), nose se u servis i nakon popravke se vraćaju i ponovo montiraju na fitness spravu.

Kada se ide na teren u Beogradu, dolazak na adresu i detekcija kvara naplaćuju se 1.800 dinara. Ukoliko se vlasnik sprave odluči na popravku fitness opreme, po uslovima koje je serviser rekao, navedeni iznos ulazi u cenu popravke i plaćanje se vrši nakon uspešno izvršene intervencije.

Kada se na teren po pozivu za servis fitness opreme ide van Beograda, sa vlasnikom fitness sprave ser dogovaraju uslovi dolaska. To podrazumeva plaćanje putnih troškova, kao i vremena provedenog na putu i na poziciji gde se vrši detekcija kvara na fitness opremi. Vreme provedeno u putu naplaćuje se u pola cene radnog sata. Radni sat iznosi 1.200 dinara plus PDV.

REFERENCE

  

        

LOKACIJA SERVISA ELEKTRONIKE SPARK